ระบบบริหารจัดการบริการ iptv


ศูนย์บริการที่พบปัญหาด้านเทคนิค กรุณาติดต่อ
02-568-2610, 02-568-2703

ประกาศ 28 พ.ย. 60 !!
ตามที่ ทีโอที มีการบริการและติดตามหนี้ และกำหนดให้ตัด-ต่อบริการผ่านระบบDebt และ Debt tracking
รวมถึงการส่งข้อมูลไประบบใบแจ้งหนี้(RBM) เพื่อหยุดเก็บเงิน-เรียกเก็บเงินให้ถูกต้องนั้น
เพื่อให้การเรียกเก็บค่าใช้บริการตามสถานะการใช้บริการถูกต้อง จึงขอปิดUserในส่วนของการต่อบริการที่เป็นรายการตัดบริการby Debt ตั้งแต่วันที่ 28 พ.ย. 60 เป็นต้นไป